Huyền Băng

Bức tranh Vn thư quán


Cảnh một giòng sông hiền, nước như không chảy và từng khóm, từng khóm lục bình...

Xa nhìn cảnh ấy giống vườn thơ,
Cây cỏ xanh tươi phủ cuối trời.
Soi bóng dừa kia trêu ghẹo cá,
Lục bình tán chuyện tụ ỉ ôi!
Dăm câu đối đáp: trăng cùng gió,
Nước chảy đổi dòng hoa tím trôi
Bèo hợp mây tan không bận vướng ,
Phát thành bức họa đẹp - quê tôi.


Chúng ta là khóm lục bình
Tụ tan, tan tụ trao tình góp thơ


Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bức tranh Vn thư quán"