Tô Thùy Yên

Đêm qua bắc Vàm CốngĐêm qua bắc Vàm Cống
Mối sầu như nước sông
Chảy hoài mà chẳng cạn
Cuốn phăng kiếp bềnh bồng

Tôi đi xuống Lục Tỉnh
Để rắc bỏ ven đường
Tài, tâm hồn, kỷ niệm...
Giữ làm gì đau thương

Đã đôi lần nhầm lẫn
Còn gõ cửa ái tình
Van nài chút lưu luyến
Của không về người xin

Tôi châm điếu thuốc nữa
Đốt tàn thêm tháng năm
Chiếc bắc xa dần bến
Đời xa dần tuổi xanh

Nước tách nguồn về biển
Sầu lại chảy về hồn
Khi tôi vuốt lấy mặt
Nghe bàn tay trống trơn
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minesota, 1995

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Đêm qua bắc Vàm Cống"