jacaranda

Tiếng Vọng Con Tim 


 
Có khi mơ đấng anh tài 
Nhưng đời khép lại với bài ...trăm năm 
Cùng ai nếm trãi thăng trầm 
Nửa đời ngoảnh lại, ngấm ngầm hiểu ra 
  
Anh tài nào có đâu xa 
Miếng cơm manh áo của ta ... nhờ người 
Đơn sơ là một tiếng cười 
Lung linh ngọn nến, ru hời tình tang 
  
Có đêm thức giấc bàng hoàng 
Sợ người ta biết được trang thơ lòng 
Sợ người ghen với hư không 
Sợ con tim nhỏ mùa đông lạc loài ... 
  
Ta sầu từ lúc lên hai 
Giọt sương Cha tặng, hình hài Thu phong 
Kiếp nào còn lại chờ mong 
Nửa đời ta lặng phím lòng nỉ non ... 
  
Tên ta xoáy phiến đá mòn 
Buồn như con nước héo hon Thu về 
Giấu hồn ... người ngỡ đam mê 
Thôi thì ta biết đi về nơi đâu ? 
  
Trăm năm có giấc ta sầu 
Có tình anh ngọt giấc đầu đê mê 
Mơ mai cuối nẻo ta về 
Thân ta chôn giữa bộn bề văn chương 
  
  


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Vọng Con Tim"