jacaranda

Sầu Nơi Đáy Mộ
 
Đêm nằm nghe Lá phân bua
Rừng hoang kể chuyện ... Gió đua ghen ... tình
 
Trăng sảng khoái, soi mình ngắm bóng
Tình nhân đâu ? cháy bỏng làn môi
Ô hay ! ta vẫn mồ côi
Thâm sơn cùng cốc, Trăng soi gió đùa
 
Đâu lảnh lót, chuông khua tất bật
Lời yêu nào, vội cất lên mây
Van Trăng đừng tỏa bóng đầy
Xuống hồn cô độc, mộ gầy cỏ hoang …
 
Đêm nay, Lá khóc bẻ bàng
Rừng hoang tơi tả … muôn vàn thú đau

 
 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Sầu Nơi Đáy Mộ"