jacaranda

Trách Để Mà Vui ... 
Trách để mà vui … một đoạn tình
Thơ là dấu ấn giữa lặng thinh
Ai đem nhung nhớ in vào giấy
Cho khắp người ta … biết là mình


Có lúc ngang tàn … cũng dám yêu
Hồn thơ bay bỗng với mây chiều
Khi rưng rức khóc cùng mưa tím
Khi đắm chìm theo … những hoang liêu


Trách để mà quên … Tim nhạt nhòa
Cho dù lắm lúc … thơ xót xa
Buồn đâu giăng kín cung đàn nhớ
Phím khóc hồn thơ ... ta khóc ta 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Trách Để Mà Vui ..."