Huyền Băng

Biển chẳng còn xanh,

Hôm nay bên bờ, sóng động
chẳng còn xanh, màu biển chẳng còn xanh

Ước ao chi, những giây phút an lành ...
Trên biển vắng với màu xanh đậm thấm
Để ta thả hồn trôi cùng cơn mộng
Len vào mây trời bay tít nơi xa
Nhưng biển buồn với nhiều nỗi xót xa
Biển giận dữ vở oà từng cơn sóng
Biển khóc giùm ta một đời hoa mộng
Biển buồn giùm ai những bước tha hương
Biển muốn dựng lên một bức tường
Uy nghi giữ gìn bờ cõi

Biển chỉ là biển nên đành xin hối lỗi
Và biển buồn xám mặt mất màu xanh
..............

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Biển chẳng còn xanh,"