Huyền Băng

An Nhiên !


Trong nắng sớm một chút buồn dịu vợi
Lắc lay cành rung động cánh hoa yêu
Cánh hoa hồng mơn mỡn nói bao điều:
Đây sức sống, đây thật nhiều mộng ước


Cá đùa vui tung tăng bên dòng nước
Con bướm vàng cũng ghé đậu trên cây
Ta lặng nhìn, hoa tím ngất ngư say
Ừ cũng đủ... một ngôi vườn bé nhỏ


Dăm cánh hoa, với vài ba cọng cỏ
Khoác cho đời một khoảng lặng bình yên
Mặc cho ai thích chuốc lắm ưu phiền
Ta tự tại... tấu note đàn... còn lại!


Huyền Băng

Được bạn: vdn 31.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "An Nhiên !"