Jacaranda

Miễn Sao ... Mộng Chẳng Qua Cầu

 
Ngược vào tâm sự đêm mơ
Nhặt về từng khắc bơ vơ riêng mình
Xâu đều vào chuỗi lặng thinh
Để đêm kinh vọng nhớ tình xót xa
Phù du đêm ấy kết Hoa
Trái hư vô ngọt la đà trĩu cây
Buông tay hồn lỡ theo Mây
Khói tan sương lạnh ... Tim đầy vết thương
Đêm này ... xưa ấy ta vương
Người xa mấy nẻo, tà dương khuất rồi
Bao nhiêu sầu đọng trong tôi
Bấy nhiêu niềm nhớ một thời ...bên anh
Ngại gì đêm thức trắng canh
Ngại gì giấc mộng chẳng lành đêm thâu
Miễn sao ... mộng chẳng qua cầu
Để em khỏi phải ôm sầu miên man !
jacaranda

Được bạn: vdn 21.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Miễn Sao ... Mộng Chẳng Qua Cầu"