Jacaranda

Tìm Trăng Đáy Nước ...

 
Có lẽ đôi mình ... chỉ vậy thôi
Duyên phần an định mãi đơn côi
Em Trăng đáy nước sầu vạn cổ
Thiên thu chàng vớt ... bóng xa xôi
Anh có bao giờ nghe tích xưa ?
Tìm Trầm ngậm Ngãi những đêm mưa ?
Hay trong câu hát ... xa tầm với
Đâu lá Diêu Bông để duyên đưa ?
Đêm vẫn nghe em ... tiếng thở dài
Nhuộm tràn Nhật Ký nét bi ai
Ngàn thơ xao xuyến buông rèm nhớ
Chỉ một tên thôi ... em nhắc hoài
Anh mãi neo Thuyền trên bến Sông
Mặc trời mưa gió ... hạ thu đông
Tìm Trăng đáy nước chèo buông lái
Vớt lấy tình em ... giữa hư không ...
jacaranda

Được bạn: vdn 21.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tìm Trăng Đáy Nước ..."