jacaranda

Thư Cho Anh ...


 

 

Chiều cuối tuần Mưa dầm dề ngăn lối
Đứng bên song nhìn màn tối buông dần
Ước được nghe nhịp bước của bàn chân
Mang anh đến sưởi lòng đang băng giáChiều cuối tuần ...Bolsa Mưa tầm tả
Phố hoang vu hai ngã vắng bóng người
Chỉ tiếng Mưa buồn bã cứ rơi rơi
Như em khóc đợi người xưa ... vậy đó ...Thứ Hai sang ... Nắng ngập vàng trước ngõ
Dường biết em lòng vò võ nhớ mong
Nắng đã lên để sưởi ấm cõi lòng
Trời xanh biếc như tô thêm hy vọngAnh ... cuối tuần, biển có tràn dậy sóng ?
Tuyết có rơi ? Nắng cháy bỏng làn da ?
Hay muôn Hoa đua chen sắc đậm đà ?
Nên chẳng nhớ ... Phượng gầy bên sắc TímThư cho anh, muốn ghi thêm kỷ niệm
Sao lòng em cứ chết lịm giữa dòng
Muốn anh vui nên em giấu hoài mong
Sao câu viết ... chẳng tô hồng được ý ...


 


 

Được bạn: HB 03.12.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thư Cho Anh ..."