jacaranda

Buồn Trắng Canh Thâu ...


Bỗng dưng sao lại dại khờ ?
Tin người lầm lỡ để giờ ... buồn hiu
Sắt se cơn gió buổi chiều
Heo may thu chớm ... lạnh nhiều vậy sao ?

Hay vì tại dạ nao nao ?
Buồn rơi bao lệ ... đọng vào tận tim
Tin chi để nỗi khổ tìm
Tin chi để xác thân chìm vực sâu

Bây chừ đang trắng canh đầu ...
Canh sau cũng vẫn ... nỗi sầu còn đây
Lòng tôi người hỡi có hay ?
Nỡ đem dao cắt ... xót đầy lòng nhau?

Làm sao để chẳng phai màu ?
Nghĩa xưa tình cũ ... bên nhau bao ngày
Người ơi ! ai đúng ai sai ?
Phân làm sao tỏ, khỏi ray rức lòng ?

Ô kìa Mây trắng như Bông
Thì ra trời đã sáng trong khi nào ?
Buồn rơi bao lệ thì sao ?
Thơ ơi ta gửi gấm vào buồn vui ...


 

Được bạn: HB 03.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn Trắng Canh Thâu ..."