jacaranda

Bến Vắng Đợi Chờ


Em ngồi bến vắng đợi thuyền tình
Áo lụa tơ trời trắng nguyên trinh
À ơi nước khẽ đôi bờ sánh
Nâng nhẹ hoa trôi ngỡ đời mình

Anh ạ người tình của tôi ơi
Áo em sáng tựa gió mây trời
Thơm như cánh lá xuân vừa chớm
Từng hoa tim tím theo nước trôi...

Em ngồi bến vắng đợi thuyền ai ?
Nắng nhạt hôn hoàng đã tàn phai
Hoa em cũng úa theo dòng nước
Chạnh buồn tang trắng nước chảy dài


 

Được bạn: HB 06.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bến Vắng Đợi Chờ"