jacaranda

Chưa Có Lần Vui 
 
Hạnh phúc đó, xa trong tầm với
Nên đời nầy nào tới phiên ta
Người đi biền biệt bóng xa
Người chờ lệ tím nhạt nhòa biển sâu
 
Vì thương nhớ, đóa sầu hoa nở
Thiên thu buồn khắc ở trong tim
Lấy ai bày tỏ nỗi niềm
Nên đành gánh lấy bao đêm vai oằn
 
Cô đơn bóng, con trăng khuyết nửa
Rơi đáy hồ vật vửa mồ côi
Tôi xa anh mãi thật rồi
Ngàn sao lấp lánh... biết ngôi nào tìm
 
 

Được bạn: HB 20.03.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chưa Có Lần Vui"