jacaranda

Ngỡ Em Về Bên Ta

Đâu rồi lối nhỏ hôm qua

Với hàng phượng rũ nhành hoa tím buồn

Còn đây con phố mưa tuôn

Gió kêu xao xác tiếng chuông não nùng

 

Cali gió bão mịt mùng

Mây đen trời xám tận vùng tít xa

Ta đi kiếm nắng chiều tà

Nhớ thương mùa hạ với hoa phượng sầu

 

Nhặt về mấy cánh hoa ngâu

Mà nghe tim vỡ, mà sầu trên tay

Bolsa buồn bã mấy ngày

Khu Sài Gòn nhỏ mưa dai não lòng

 

Lạnh lùng cơn gió mùa đông

Sắc se nỗi nhớ ta mong nắng về

Để ta cùng bóng đê mê

Ngây ngô ta ngỡ em về bên ta

 

 

jacaranda

Được bạn: vdn 4.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngỡ Em Về Bên Ta"