Huyền Băng

Bức Tranh Thơ

Có những bài thơ nói lời thương nhớ,

Có những bài thơ tỏ lòng đớn đau

Có những bài thơ hót lời chim sáo

Có những bài thơ thả hồn lên cao

 

Để cõi lòng ai thấy nhiều cảm thông

Để cõi lòng ai xé lòng xẻ chia

Để cõi lòng ai yêu đời hơn nữa

Để cõi lòng ai vui cùng gió mây

 

Hãy đến cùng nhau vẽ tranh

Những bức tranh lời thiết tha

Quên tháng năm buồn đã qua

Vui với bao người quanh ta...

 

Huyền Băng

Được bạn: vdn 13.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bức Tranh Thơ"