Phạm Thiên Thư

Mắt Xanh

Mắt xanh con chim chài
Đậu trên cành thầm lặng
Nàng soi cùng bóng cây
Em nghiêng thân hoa gầy
Mắt hé mầm lá biếc
Ta nửa đời đơn chiếc
Tựa gốc nàng "tọa vong"
Mắt em không chấn song
Mà cầm gian Nhật Nguyệt
Ơi hỡi! Nàng xanh biếc
Thả đôi mắt tình bay
Ta xòe hồng đôi tay
Đón nàng như hạt nước
Đâu từ ngàn năm trước
Em về ngát cơn say
Đôi con mắt không bay
Mà vẫy tình như bướm
Cánh chim chài huyền tưởng
Bắt hồn ta lâng lâng
Xoải mình như ngọn suối
Nhớ tiếng chim một buổi
Kêu bên hè phố xanh.

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mắt Xanh"