System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Bâng Khuâng Tháng Sáu của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Bâng Khuâng Tháng SáuNửa hồn Tháng Sáu đi ngang
Còn thơm mùi của Nắng vàng ... Hạ xưa
Thuở còn Tóc Bím dưới Mưa
Guốc hồng, chân sáo ... đời chưa vướng sầu


Nửa tình Tháng Sáu nơi đâu ?
Lẻ loi con sóng bạc đầu ... về khơi
Đam mê, thêu dệt nửa đời
Thật hư ... khát vọng bằng lời thơ yêu


Nửa mùa Tháng Sáu buồn hiu
Mưa qua kẽ Lá từng chiều nhớ ai
Em không còn dáng trang đài
Anh bây giờ đã lạc loài tha hương


Nhìn về Tháng Sáu yêu thương
Ta nghe lại khúc, vấn vương ve sầu
Phượng Hồng mới nở chưa lâu
Tặng nhau cánh Bướm của màu ...Hạ xưa

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Bâng Khuâng Tháng Sáu"