jacaranda

Tiếng Khóc Đêm Này ... Tôi Ngỡ Ai !


Tôi bước theo Trăng qua lối gầy
Nhọc nhằn hứng trọn ... giọt mưa mây
Người say đi nhé, tôi bật khóc
Vui thú gì đâu ? mỗi bước lầy


Tôi sống trên đời, bởi kiếp xưa
Nghiệt tôi gieo xuống ... quá dư thừa
Nay xin hoàn trả người nhân thế
Trả hết thân này, có đủ chưa ?


Từng bước người qua, lệ tôi tràn
... Đừng như con thú giữa rừng hoang
Lao trong đêm vắng, chân đạp gió
Vai trần tôi lạnh ... Tuyết chưa tan


Tôi bước theo Trăng, qua đêm dài
Hồn sầu quấn giữa ... lụa Liêu Trai
Xác thân từng mảnh nghe đau buốt
Tiếng khóc đêm này ... tôi ngỡ ai !
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 30 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Khóc Đêm Này ... Tôi Ngỡ Ai !"