jacaranda

Phai ...


Khắc khoải chi
những mảnh tình đã vỡ
Luyến tiếc gì ?
đò vừa lỡ ra khơi
Chia tay nhau ... thôi đã hết cuộc chơi
Hai lối rẽ hãy chóng phai cơn mộng

Tình là thế
yêu như cuồn cuộn sóng
Và ra đi
để lại trống vắng đời
Nên tim buồn lai láng như bể khơi
Môi hờ hững như thu tàn chợt lạnh

Tình đã phai
sao mắt người vẫn ánh
Trong tim tôi
những lóng lánh ngọt ngào
Để nỗi buồn đọng lại thành niềm đau
Nên suốt kiếp chữ "phai" tôi ngờ vực

 

Được bạn: HB 18.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phai ..."