lanh.ktq

TÌNH…


Nếu, chỉ là một trò chơi
Tình yêu cút bắt, lả lơi trốn tìm
Thì, tình xin hãy ngủ im…
Xin ngầm con sóng lặng chìm đáy sông
 
Nếu coi là cuộc tang bồng
Ruổi rong ngày tháng núi trông non chờ
Cơm áo đùa cợt khách thơ…
Chiều nào cũng tím, cũng ngơ ngẩn sầu
 
Người, xin mặc niệm nỗi đau
Gió ơi lặng lẽ! Cúi đầu, mây trôi…
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "TÌNH…"