lanh.ktq

ĐỢI … 


Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!   

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ĐỢI …"