lanh.ktq

NHỚ... 


Nhủ rằng... mặc trái tim côi
Nửa đời lỗi nhịp, lỡ... rồi... trách ai...?
Tình... đành trĩu nặng gầy vai
Vào, ra lại tiếng... thở dài, tìm quên...À ơi, ngủ... nhé, lụy phiền...
Ta về ôm bóng cô miên. Nhớ người... 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NHỚ..."