lanh.ktq

Thoảng...


 


  


Sợ yêu mềm rồi thoảng phút chia ly 


Và hờn giận đợi ngày về sum họp 


Khi ánh nhìn... thôi còn khao khát 


Vệt lăn dài trên lối nhỏ, xa xưa... 


  


Quá khứ đi qua thoảng con gió theo mùa 


Ai đếm đong những điều được mất 


Chẳng thề ngờ... dẫu niềm riêng rất thật 


Nét ưu tư hằn trĩu nặng mi gầy 


  


Thả vào ngày đắm mê tuột tầm tay 


Ta cách nhau... luôn, một tầm yêu thương với 


Giữa cao xanh và chút tình dẫu vội 


Giữ cho mình, đêm thẳm... phía buồn tênh... 


  


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 25 tháng 12 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thoảng..."