lanh.ktq

Về...


 


Có phải mưa cho gầy thêm vai nhỏ 
Và miên man trên ngã rẽ, của đời 
Có phải em, chạnh miền trăn trở 
Phía cuối đường... mình khao khát lứa đôi 

Anh sẽ dối lề bên em, lặng bước 
Giữa ngược xuôi, nghe xa vắng, một thời 
Em thích mưa bởi sẽ còn giấu được 
Những giọt buồn, em rớt phía không tôi...? 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 29 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Về..."