lanh.ktq

Ngày...

Anh sợ ngày... vồn vã đến trong nhau
Ào ạt như... thuyền nghiêng trước sóng cả
Tiếng cười đùa, theo số phận nghiệt ngã
Có bao giờ... thôi... như thế không em...?

Anh sợ tầng mây cao con gió vẫn khát thèm
Cứ ước mơ... một điều không có thật...
Để cả đời tính toan chuyện được, mất
Kệ... một người góc nhỏ ấy, riêng mang...

Anh sợ ngày, sợ tháng, sợ thời gian...
Cứ vụt trôi cho lối về rất vội
Em có thương... một trái tim lầm lỗi
Mắc tội vì sâu thẳm... tiếng... yêu em...?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 14 tháng 5 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ngày..."