lanh.ktq

Lãng duThả mình vào giữa ưu tư
Hờn rèm mi khép... lời ru... chẳng tìm

Thả lòng, nỗi nhớ dài hơn...
Có... người lữ khách, đêm... buồn theo trăng

Thả lở bồi... cả bến sông
Tràn con nước... khát, nhớ mong người về

Thả tình... say... chén đắng mê
Nhón tay... vớt lại lời thề... riêng ta...

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 28 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lãng du"