lanh.ktq

Sẽ về...


 

Lối xưa cỏ mọc vườn hoang
Giấc mơ tỉnh thức trần gian tìm về
Buồn loang, ướt... vạt cỏ đê
Gió miên man rối tóc thề, mình ai...


Bởi xa nỗi nhớ thêm dài
Em là giấc mộng, sớm mai níu ghì
Mắt mềm môi khát tình si
Vòng tay ngà ngọc tiếc gì, của nhau...


Đa đoan, vướng bận ưu sầu...
Yêu em thảng thốt, mùa Ngâu, mình cùng...
Đêm dài mưa ướt... Nhớ không...?
Để giờ dậy sóng tiếng lòng... tương tư


Đành thôi, anh đợi dẫu dù...
Đêm qua ngày tới lời ru xa vời
Than hồng... ủ lại... tình tôi
Trong nhau, mình cháy một trời... sóng yêu...Được bạn: HB 16.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sẽ về..."