Xuân Diệu

Với Bàn Tay Ấy


Với bàn tay ấy ở trong tay,
Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày,
Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ baỵ

Một tối bầu trời đắm sắc mây,
Cây tìm nghiêng xuống cánh hoa gầỵ
Hoa nghiêng xuống cỏ , trong khi cỏ
Nghiêng xuống làn rêu , một tối đầỵ

Những lời huyền bí toả lên trăng,
Những ý bao la rủ xuống trần,
Những tiếng ân tình hoa bảo gió,
Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.

Bóng chiều đi vụt : bỗng đêm nay
Tôi lại đa mang hận tháng ngày
Dưới ánh trăng cười , tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay

 

Được bạn: tuổi thơ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Với Bàn Tay Ấy"