Xuân Diệu

Viễn Khách


Đương lúc hoàng hôn xuống,
Là giờ viễn khách đị
Nước đượm màu ly biệt,
Trời vương hương biệt ly!

Mây lạc hình xa xôi
Gió than niềm trách móc.
Mây ôi và gió ôi!
Chớ nên làm họ khóc.

Mắt nghẹn nhìn thâu dạ;
Môi khô hết níu lời ...
Chân rời, tay muốn rã ...
Kẻ khuất ... kẻ trông vời ...

Hôm nào như hôm qua
Má kề trên gối sánh ?
Anh đi, đường có hoạ..
Tôi nằm trong tuổi lạnh,

Buổi chiều ra cửa sổ ;
Bóng chụp cả trời tôi !
-- Ôm mặt khóc rưng rức ;
Ra đi là hết rồị
 
Tặng Nguyễn Nhược Pháp

Được bạn: tuổi thơ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Viễn Khách"