Xuân Diệu

Tư Tuyệt Tương Tư


Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi
Sao nhiều xa cách thế, em ơi!
Sớm trông mặt đất thương xanh núi;
Chiều vọng chân mây nhớ tím trờị

Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Cây vắng : chim bay, nắng vắng chiều
Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu ...

Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem : yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nỡ đầy ...

Được bạn: tuổi thơ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tư Tuyệt Tương Tư"