Xuân Diệu

Đơn sơ


Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ

"Ngoài ấy vui không, anh của em ?
"Trong này đã có nắng vàng êm;
"Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
"Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.

"Mùa xuân khó chịu quá đi thôi !
"Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
"Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"-- Hay là anh đã bỏ em rồi ?

"Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong,
"Vui mừng em thấy má em hồng ..."
Em tôi ăn nói vô duyên quá !
Em đốt lòng anh, em biết không ?

Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đơn sơ"