Xuân Diệu

Dâng


Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương,
Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương,
Đây lá bâng khuâng run trước gió;
Đây em, cành thẹn lẩn cành thương.

Tất cả vườn anh rất đợi chờ.
Bởi vì em có ngón tay thơ,
Đến đây em hái giùm đôi lộc,
Kẻo tội lòng anh tủi ước mợ

Bước đẹp em vừa ngự tới đây,
Chim hòa ríu rít, liễu vui vầỵ
Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp;
Ánh sáng ban từ một nét taỵ

Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dâng"