Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Ngọc Hải
Cây Cầu Dừa

Tân Nhạc - Quê Hương


Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau em cùng anh quấn quít bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ... trèo lên cùng cười

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 12 tháng 11 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Cây Cầu Dừa"