Nhạc Sĩ:
Nguyễn Khắc Xuyên, Hoài Đức
Trình Bày:
mỹ Huyền
Cao Cung Lên

Thánh ca - Nhạc Giáng Sinh

ĐK:
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
Một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi! Cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen Con Một Chúa Trời
Rầy sinh xuống cõi đời
Ôi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần
* Thôi hỡi trần gian! Im tiếng đi mà cung kính
Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa
Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm sương
(Hát lại ĐK, *)
Đàn ôi! Cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen Con Một Chúa Trời
Rầy sinh xuống cõi đời
Ôi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần
(Hát lại *)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cao Cung Lên"