Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ngọc Sơn
Trở Về Với Mẹ Ta Thôi

Dân Ca - Quê Hương

Trở về, trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một...(ới)....khoảng trời
Khoảng trời đắng cay
Mẹ không, còn nữa để rày
Gió không còn nữa để xay...thóc.
* Gió lùa, gió lùa khung cửa bên sông
Mắt mẹ khô lệ mỏi mòn
Mỏi mòn nhớ thương
Chiều ra đầu ngõ để chờ
Tóc bay trắng xóa bên bờ tịch liêu.
* Người không... còn dại để khôn
Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
Tôi còn nhớ hay đã quên
Tôi còn nhớ hay quên...
Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng trời.
(Hát lại *)
Trở về với mẹ ta thôi
Trở về...với mẹ ta thôi...

Nguồn: Lời Nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Trở Về Với Mẹ Ta Thôi"