Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ngọc Hải
Nắng Gió Phương Nam

Tân Nhạc - Quê Hương

Theo cơn gió, theo con nước
tôi đi về phương Nam xa xôi.
Bồng bền giòng sông mênh mong sông nước
bầu trời trong xanh bao la thấp thoáng.
Nắng...gió bát ngát say lòng người.
* Về phương Nam ngắm con sông dài,
ngắm lục bình trôi
nghe bìm bịp kêu nước ròng nước lớn.
Về đây nghe tình anh bán chiếu
nghe thơ ông đồ
nghe hò sửa sang, se cóng u liêu.
Ngưới phương Nam chân chất thật thà
mộc mạc như một khúc dân ca.
(Hát lại từ đầu)
(Hát lại * để kết thúc)

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nắng Gió Phương Nam"