Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
mỹ Huyền
Mẹ Là Bài Ca Dao

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
Con muốn làm áng mây bay
nhẹ nhàng về lại quê hương.
Gặp mẹ thương nhớ
để nghe câu ca lời mẹ ru.
Khúc dân ca năm nào
một đời con xa rồi vẫn nhớ.
Biết nói sao cho vừa
tình con thương mẹ thiết tha.
Sao vẫn hoài nhớ thương
ôi Mẹ hiền là bài ca dao.
Lời Mẹ êm ái ấm trong tim cả một đời con.
Áo vá vai bạc màu
Mẹ vì con giải dầu mưa nắng.
Nhớ nhánh sông năm nào
Mẹ đưa con xa mãi trùng dương.
* Mỗi mùa trời vào Xuân
nhớ Mẹ tươi cười tựa một nhánh mai tươi thắm.
Mỗi mùa trời hè vui
dâng Mẹ dịu hiền tựa màu phượng hồng thân ái.
Nếu gió heo mây về trắng thêm tóc Mẹ
con xin làm khăn êm ấm.
Nếu gió đông có lạnh
để con xin làm manh áo ấm cho Mẹ ngày đông.
* Ai hát lời hát ru
sao đậm đà ngọt lời quê hương.
Lòng con xao xuyến
mãi thân thương những ngày còn thơ.
Nhớ thiết tha mẹ già
một mình nơi quê nghèo hiu hắt.
Biết nói sao cho vừa
tình con thương Mẹ thiết tha.
(Hát lại *)
Biết nói sao cho vừa
tình con thương mẹ thiết tha.
Biết nói sao cho vừa
tình con thương mẹ... thiết... tha...

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Mẹ Là Bài Ca Dao"