Nhạc Sĩ:
Dương Thiệu Tước
Trình Bày:
Băng Tâm - Đặng Thế Luân
Ơn Nghĩa Sinh Thành

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

 


Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Anh ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.

Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.

 


Nhờ ai, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra...

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 21 tháng 6 năm 2015

Bình luận về bản nhạc "Ơn Nghĩa Sinh Thành"