Nhạc Sĩ:
Thanh Sơn
Trình Bày:
Quang Linh
Chúc Xuân

Nhạc Trẻ - Nhạc xuân
Thơ Lời: Album: Chúc Xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Chúc Xuân"