Băng Nguyệt

Bài tự do đầu tiên

Bài tự do đầu tiên
Em có thể che đậy tất cả mọi người
Bằng nụ cười và tất cả niềm vui
Nhưng....
Với em
chẳng thể nào dấu được
Khi màn đêm xốc xược
che mất lấy em.
Có nghĩa gì khi em tự ví em
Như trăng đêm lạnh lùng trong đêm tối
Khi hờn dỗi với mình
soi mói tâm tư
Những áng sầu
đâu có nhiều ngôn ngữ
Rượu hết cay
hiên ngoài hương hoa sứ
Tỏa êm êm
để ta tự tìm mình
Đêm không trăng
và bóng tối
lặng thinh!

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài tự do đầu tiên"