Trường Phi Bảo

Ba mươi năm lẻ em chờ


Ba mươi năm lẻ đau thương
Giống nòi ta vẫn đoạn trường bước qua
Bốn phương trời nổi phong ba
Anh lưu lạc, em lìa nhà, xa quê
Anh ơi đời tựa cơn mê *
Ba mươi năm lẻ não nề tâm can
Hận ghi khắc trên sử vàng
Xích xiềng nô lệ hoang tàn nước non
Cơm nấu vo bằng lệ tròn*
Nếm bao cay đắng tủi hờn còn đây
Ba mươi năm lẻ rã bầy
Đàn chim Việt mỏi cánh ngày tha hương
Máu xương rơi khắp nẻo đường
Hiên ngang ta khí phách dương cao cờ
Sao vàng năm cánh ước mơ
Ba mươi năm lẻ mình chờ đợi nhau.
1-5-2006
Tựa bài thơ của chú Nhược Thu

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ba mươi năm lẻ em chờ"