Băng Nguyệt

Ai đó ơi...!

Ai đó ơi..!
Ai đó ơi....tháng ngày qua thầm lặng
Có biết rằng...áo trắng đã...khác xưa
Dấu yêu đó...khắc lòng là muôn thuở
Chỉ có thân mình..là lầm lỡ..những bước đi
Ai đó ơi..ta còn lại những gì
Theo ngày tháng...tình thi..rồi cũng nhạt
Dấu yêu ơi...có khi nào...bất giác
Nhớ về tôi...khao khát..phút sum vầy
Ai đó ơi...còn khoảnh khắc này đây
Biết đâu rằng..mai....mây trời..vắng gió
Dấu yêu xưa....nếu mình còn gặp gỡ
Ngõ thiên đường....bỡ ngỡ...một dấu chân...!!!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai đó ơi...!"