Băng Nguyệt

Anh ơi !!!

Anh ơi !!!
Anh ơi anh nếu tình đã phai phôi
Có gặp lại cũng tình đôi đã nhạt
Em chúc anh có một niềm vui khác
Chuyện chúng mình như nước lạc --thuyền xa
Anh ơi anh hãy đừng lắm thiết tha
Ngày tháng cũ những trăng hoa lãng mạn
Giờ tất cả đã như là mây trắng
Vỡ tan rồi khi trời lắng giọt mưa
Anh ơi anh những ngày tháng đón đưa
Ta bên nhau sớm trưa nồng ân ái
Nếu lúc trước biết chỉ là ngang trái
Thì chuyện lòng đã gác .......lại phải ko ..?
Anh ơi anh xin đừng mãi chờ mong
Có những khi em cũng ko quên được
Kỉ niệm nhiều cũng như là biển nước
Có khi nào về lại ...một đại dương .......?!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh ơi !!!"