Trương văn Tú

Gió Lạnh Đầu Xuân


(Mẹ Già Bịnh Mất Trí)
 Mẹ chín mươi, tuổi già sa sút trí
Bao ngôn từ diễn đạt chẳng thành câu
Mặt ủ rũ xa xăm nhìn song cửa
Đang ở nhà cứ ngỡ ở nơi nao
Nhà mẹ đâu? Mẹ muốn trở về nhà!
Đây không phải ngày xưa mẹ đang ở
Chẳng nên giấc vì lòng đang rối loạn
Rồi lo lắng, tim tôi đau từ đó
Trời âm u …
Xuân lành lạnh thấm người
Sương mây núi …
Nhạt nhòa đôi khoé mắt
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
Xuân Canh Tý
Jan 24th 2020

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Gió Lạnh Đầu Xuân"