RĐinh

Ngày Của Mẹ


Những năm chinh-chiến bao lần chạy giặc
Mẹ dắt con đi khắp nẻo vùng quê
Tránh đạn bom giặc gieo rắc tư bề
Con bên mẹ nên chẳng hề lo sợ

Bao gian nguy mẹ hằng ngày che chở
Con yên lòng để ăn ngủ lớn khôn
Những tháng ngày trong giữa chốn đạn bom
Mẹ còn dẫn con tới trường - đi học

Chữ nghĩa thông nay con giữa bui đường lăn-lóc
Vẫn viết chưa tròn hai chũ "Mẹ Thương"
Nay xa-xôi nơi đất khách tha-hương
Chiến-tranh không vẫn chẳng yên trong dạ

Có phải chăng đây là vùng xa xứ lạ
Hay tại vì không có mẹ sẻ-san
Thuở ấu thơ xưa ngày một phai tàn
Nhớ về Mẹ chỉ ngắm khói nhang lững-lờ


RĐinh
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Ngày Của Mẹ"