Trương Văn Tú

Xuân Hoan


Thanh thần mạn bộ tiểu trì biên
Lộ nhuận tân chi trán thúy thiên
Vụ mấn phong hoàn hàm tiếu hoạ
Uyên ương thủy thượng hí xuân hoan
Phất hiểu hề!
Ý hề hề!
Thiếp triền miên, quân tư lượng
Vạn lý thư hương ngọc nan vong y
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
 
 * * *
 
Xuân Hoan
 
Buổi sớm mai bờ hồ tản bộ
Vỡ hạt sương xanh biếc cành non
Tóc mai gió quyện trầm hương
Hai bờ tóc rối cười xinh hoạ đồ
Đôi uyên ương xuân hoan nghịch thủy
Trời rạng đông vạch ý nồng xuân
Tình chàng ý thiếp miên man
Hương thư giáng ngọc dặm trường nhớ ai!
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
Xuân Ất Mùi, January 28th, 2015
SJ, CA

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Xuân Hoan"