RĐinh

Tuyết Rơi


Êm-ả thay làn tuyết trắng rơi
Khoảng không xám đục cả khung trời
Chim nào thấy bóng bay quanh giậu
Bướm chẳng phô hình lượn khắp nơi
 
Nẻo đến quê xưa chìm khuất núi
Đường về cố thổ biệt mù khơi
Chân trời bảng-lảng mờ sương khói
Chiếc bóng  quê-hương gợi cảm hoài
 
RDinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tuyết Rơi"