RĐinh

Đông Tới


Hôm nao hoa cúc rực vàng
Mà nay tuyết đã phủ tràn trắng sân
Tuyết bay trời giá lạnh căm
Tuyết rơi gọi cả mùa Đông chuyển mình
 
Hắt-hiu cơn gió lọt mành
Co-ro những bước bộ-hành qua song
Chân trời xa tít nỗi mong
Cánh chim đơn lẻ chập-chùng về đâu
 
Bâng-khuâng tâm động nỗi sầu
Nhớ nhung chỉ thấy đôi đầu cách xa
Tìm đâu cái dáng thướt-tha
Khuất đi cánh bướm la-đà trời thu
 
Xám mầu trời phủ mây che
Vuông sân tuyết rải tư bề trắng phau
 
RĐinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đông Tới"