Trương Văn Tú

Thương Sao Tóc Bạc Vẫn Còn Thương


Thương sao tóc bạc vẫn còn thương
Một nắng hai sương nghĩa vợ chồng
Bao nhiêu gian khổ bao cay đắng
Em vẫn là em dạ sắc sonMỗi từng sợi bạc mỗi niềm thương
Mỗi sợi ân tình mỗi sợi vương
Mới biết yêu anh hơn thuở ấy
Cái thuở yêu đương vẫn nẩy mầmHãy nắm tay em, bàn tay rắn!
Hãy dẫn em đi cuối chặn đường
Hãy tựa vào nhau dù vấp ngã
Em vẫn là em dạ thủy chung
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
November 10th, 2014
SJ, CA

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Thương Sao Tóc Bạc Vẫn Còn Thương"