Nguyệt Hạ

... Vẫn Mãi Xa ...

Ở phương này lòng buồn như phiến đá (*)
Chỉ là anh phiến đá có linh hồn (*)
Chỉ là anh nặng trĩu những cô đơn
Mang gửi gấm cùng vần thơ câu chữ

Ở phương đó em sáng chiều lặng lẽ
Mọi nỗi niềm chia sẻ một mình thôi
Từng đêm về gặm nhấm nỗi đơn côi
Âm thầm tiếng thở dài trong bóng tối

Lá xào xạc chia tay khi mùa tới
Nhớ nhau nhiều dù vạn dặm cách ngăn
Tình mình xưa hay ngày tháng qua nhanh
Treo đầu ngọn cuối ngành giòng ly biệt

Mùa tiếp nối có chi đâu khác biệt
Có chăng là mình vẫn bặt tin nhau
Có chăng là hai đứa ở hai đầu
Dù không muốn vẫn Ngưu Lang Chức Nữ

Nguyệt Hạ
July 23, 2015

(*) Thơ Yên Sơn - Âm Vọng Tiếng Ve Sầu 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "... Vẫn Mãi Xa ..."